Turizem je ena od najpomembnejših svetovnih gospodarskih dejavnosti in je dejansko civilizacijski dosežek sodobnega časa. Kot takšen predstavlja enega od temeljnih dejavnikov ekonomskega razvoja in je tesno povezan z drugimi gospodarskimi sektorji. Turistična ponudba torej povezuje številne druge gospodarske panoge in ima velike multiplikacijske učinke.

Poslanstvo

Naše  podjetje je tem našlo izziv in priložnost, da v s svojim delovanjem pri promociji turizma vsem deležnikom ponudi kvalitetne storitve in informacije o mnogih znamenitostih, njihovi bogati kulturni dediščini in turistični ponudbi, ki jih objavljamo na naših turističnih portalih DiscoverPtuj.eu in Vagabundo.si. Poslanstvo uresničujemo z rednimi in aktualnimi objavami, ki so podkrepljene s slikovnim materialom ter multimedijo.

Vizija

Želimo ustvariti odlične spletne portale z izjemnimi turističnimi informacijami kar dosegamo samostojno s krepitvijo dolgoročnih povezav in odnosov z vsemi akterji na področju turizma.

Vrednote

Znanje, sposobnost, inovativnost in zagnanost, ki jih premoremo, nam omogočajo, da smo pri svojem delu zanesljivi in hitri. Naš cilj je biti prvi, ne samo odličen pri promociji turizma in turističnih ponudnikov, temveč tudi pri odkrivanju novih potreb vseh akterjev v turizmu. To dosegamo z nenehnim raziskovanjem novih področij in krajev, pri tem se poskušamo spoprijeti z vsakršnimi izzivi, ne glede na velikost in zahtevnost projekta. S fleksibilnimi rešitvami znamo upravičiti pričakovanja tako obiskovalcev obeh portalov kakor tudi vseh s katerimi sodelujemo. Pri tem gradimo dobre medsebojne odnose, ki so temelj za spoštljiv odnos do vseh, s katerimi sodelujemo. Šele z dobrimi in odprtimi medčloveškimi odnosi je mogoče uspešnost združevati z temeljnim poslanstvom podjetja.